👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
De Chaver -  Bestuur -  chaver

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bestuur

Erevoorzitters: Carlo Minne+, Noël Diricks +, Hendrik Haerens+

Voorzitter : Roos Micholt
Secretaris : Martien Mareel
Schatbewaarder:  Bruno Baekelandt
Bestuursleden : Martine Wentein
  Hubert De Pauw                    
  Serge Van Zandijcke